Saturday, August 15, 2020 - 18:13 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :71

Pageview :356477

Tin tức

Treo tranh ở Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (lần2)

Treo tranh ở Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (lần2)

10/2/2013 12:08:00 AM

Sáng ngày 01/10/2013 treo tranh lần thứ 2 cho khách hàng tại Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Dưới đây là hình ảnh của bức tranh có kích thước (160cm x 230cm) mà khách hàng đã đặt vẽ .
Treo tranh ở Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Treo tranh ở Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9/7/2013 10:47:00 PM

Chiều ngày 05/08/2013 treo tranh cho một khách hàng tại Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh của bức tranh có kích thước (160cm x 255cm) mà khách hàng đã đặt vẽ.
Treo tranh tại một nhà giáo quận Thanh Xuân

Treo tranh tại một nhà giáo quận Thanh Xuân

8/4/2013 10:31:00 PM

 Đưới đây là hình ảnh treo tranh tại đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chủ nhân ngôi nhà là một nhà đề nghị được dấu tên.
Treo tranh ở khu đô thị Times City Hà Nội.

Treo tranh ở khu đô thị Times City Hà Nội.

1/17/2013 5:36:00 PM

Chiều ngày 17/12/2013 treo tranh cho một khách hàng ở tại khu đô thị Times City Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh của các bức tranh.