Wednesday, September 30, 2020 - 4:4 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :95

Pageview :393577

Andy Warhol (6 tháng 8 năm 1928 – 22 tháng 2 năm 1987) là một họa sĩ người Mỹ gốc Rusyn nổi tiếng về nghệ thuật đại chúng (Pop Art). Ông thường sơn tranh hậu hiện đại và thương mại và viết phim tiền phong. Vào thập niên 1960, ông được nổi tiếng về bức tranh Campbell's Soup Cans (Những hộp súp của Công ty Campbell); về sau, ông cấp tiền cho ban nhạc The Velvet Underground và thành lập tạp chí Interview.