Saturday, July 20, 2019 - 18:30 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm

Giovanni Antonio Canal (ngày 28 Tháng 10 năm 1697 - ngày 19 tháng 4 năm 1768 [2] ) được biết đến nhiều hơn với cái tên là Canaletto (tiếng Ý: [kanaletto] ), là một người Ý [3] họa sĩ của phong cảnh, hoặc vedute , của Venice. Ông cũng là một quan trọng printmaker trong khắc .

may photocopy