Wednesday, September 30, 2020 - 3:2 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :59

Pageview :393528

Giovanni Antonio Canal (ngày 28 Tháng 10 năm 1697 - ngày 19 tháng 4 năm 1768 [2] ) được biết đến nhiều hơn với cái tên là Canaletto (tiếng Ý: [kanaletto] ), là một người Ý [3] họa sĩ của phong cảnh, hoặc vedute , của Venice. Ông cũng là một quan trọng printmaker trong khắc .