Wednesday, September 30, 2020 - 16:16 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :80

Pageview :395470

Marc Chagall (phát âm tiếng Anh: /ʃəˈɡɑːl/ shə-GAHL-';[1]tiếng Nga: Марк Заха́рович Шага́лMarc Chagall (tiếng Anh phát âm: / ʃəɡɑ ː l / shə-gahl; [1] Nga: Марк Захарович Шагал; (06 tháng 7 năm 1887 - 28 tháng 3 năm 1985), là một nghệ sĩ Do Thái Nga-Pháp liên quan đến nhiều phong cách chính nghệ thuật và một trong những nghệ sĩ thành công của thế kỷ 20. Ông là một nhà hiện đại sớm, và tạo ra các tác phẩm trong môi trường hầu như tất cả các loại hình nghệ thuật, bao gồm các bức tranh minh họa sách,, kính màu, sân khấu, gốm sứ, thảm và in mỹ nghệ.

Nhà phê bình nghệ thuật Robert Hughes gọi Chagall là "nghệ sĩ Do thái tinh túy của thế kỷ XX." Theo sử gia nghệ thuật Michael J. Lewis, Chagall được coi là "người sống sót cuối cùng của thế hệ đầu tiên của châu Âu hiện đại." Trong nhiều thập kỷ, ông "cũng được kính trọng như là nghệ sĩ Do Thái ưu việt trên thế giới." Sử dụng phương tiện kính màu, ông đã sản xuất cửa sổ cho các nhà thờ của Reims và Metz, cửa sổ cho Liên Hợp Quốc, và các cửa sổ Jerusalem ở Israel. Ông cũng đã vẽ các bức tranh quy mô lớn, bao gồm một phần của trần của Paris Opéra.

Chagall

Page 1/3123Next