Wednesday, September 30, 2020 - 17:28 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :102

Pageview :395528

Edgar Degas (1834-1917), tên khai sinh là Hilaire-Germain-Edgar Degas, là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Pháp.

Ông sinh ngày 19 tháng 7 năm 1834Paris.

Năm 1855, ông bỏ học tại khoa Luật trường Đại học Paris để vào học trường mỹ thuật Ecole des Beaux-Arts.

1856-1861, ông học tại Ý

1870, Chiến tranh Pháp Phổ. Ông tham gia quân đội Pháp.

1877, ông mời Casstt triển lãm với các họa sĩ phái ấn tượng.

Thập niên 1880, thị lực ông suy giảm, ông gần như bị mù trong suốt 20 năm cuối đời.

Thập niên 1890, ông sáng tạo nhiều tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu sáp với các đề tài về phụ nữ và ngựa.

Ông qua đời ở Paris vào ngày 27 tháng 12 năm 1917.