Wednesday, September 30, 2020 - 15:56 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :68

Pageview :395451

Edward Hopper (22 tháng 7 năm 1882 - ngày 15 tháng năm 1967) là một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ hiện thực và printmaker . Trong khi ông đang phổ biến nhất được biết đến với bức tranh sơn dầu của mình, ông cũng rất thành thạo như một watercolorist và printmaker trong khắc . Cả hai trong những cảnh đô thị và nông thôn, phụ tùng và tinh render của mình tính toán phản ánh tầm nhìn cá nhân của ông về cuộc sống Mỹ hiện đại. [1]