Wednesday, September 30, 2020 - 4:19 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :95

Pageview :393587

Georges-Pierre Seurat (2 tháng 12 năm 1859 – 29 tháng 3 năm 1891) là một họa sĩ người Pháp được xếp vào trào lưu Tân ấn tượng. Ông cùng với Paul Signac là người phát triển nghệ thuật chấm màu,[1] sử dụng những chấm màu nguyên chất cạnh nhau, tạo hiệu quả khi nhìn từ xa. Tác phẩm A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte (1884-1886), bức tranh nổi tiếng nhất của Georges-Pierre Seurat, đã thay đổi thừ Tân ấn tượng sang Nghệ thuật hiện đại. Nó được coi là một trong những biểu tượng của hội họa thế kỷ 19.[2]