Wednesday, September 30, 2020 - 16:23 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :88

Pageview :395479

Tamara de Lempicka (Lempicka) (tháng 5 năm 1898 16 - 18 tháng 3 1980), sinh Maria GórskaWarsaw , Ba Lan , [1] là một họa sĩ Ba LanArt Deco và "người phụ nữ nghệ sĩ đầu tiên là một ngôi sao quyến rũ". [2]


Lempicka