Friday, April 3, 2020 - 8:18 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm
Thống kê website

Online :23

Pageview :178789

Tamara de Lempicka (Lempicka) (tháng 5 năm 1898 16 - 18 tháng 3 1980), sinh Maria GórskaWarsaw , Ba Lan , [1] là một họa sĩ Ba LanArt Deco và "người phụ nữ nghệ sĩ đầu tiên là một ngôi sao quyến rũ". [2]


Lempicka