Saturday, July 20, 2019 - 18:48 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm

Tamara de Lempicka (Lempicka) (tháng 5 năm 1898 16 - 18 tháng 3 1980), sinh Maria GórskaWarsaw , Ba Lan , [1] là một họa sĩ Ba LanArt Deco và "người phụ nữ nghệ sĩ đầu tiên là một ngôi sao quyến rũ". [2]


Lempicka

may photocopy