Wednesday, September 30, 2020 - 5:0 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :97

Pageview :393616

Roy Lichtenstein (phát âm là /l ɪ k t ən ˌ s t n / , ngày 27 Tháng 10 năm 1923 - ngày 29 tháng 9 1997) là một nghệ sĩ nhạc pop Mỹ nổi tiếng . Trong những năm 1960, bức tranh của ông đã được trưng bày tại Castelli Leo Gallery ở thành phố New York, và cùng với Andy Warhol , Jasper Johns , James Rosenquist , và những người khác. Ông trở thành một nhân vật hàng đầu trong phong trào nghệ thuật mới. Tác phẩm của ông được xác định là tiền đề cơ bản của nghệ thuật pop tốt hơn so với bất kỳ khác thông qua parody . [2] thiên truyện tranh kiểu cũ như chủ đề, Lichtenstein cứng lưỡi, thành phần chính xác rằng tài liệu trong khi nó nhái lại thường xuyên trong một lưỡi-in- má cách hài hước. Công việc của mình bị ảnh hưởng nhiều bởi cả hai quảng cáo phổ biến và đặt phòng phong cách truyện tranh. Ông mô tả Pop Art như, "không sơn" American "nhưng bức tranh thực sự công nghiệp". [3]