Monday, October 14, 2019 - 4:31 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm

Tin Tức

Treo tranh ở Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (lần2)

 

Sáng ngày 01/10/2013 Huyquangallery đã treo tranh lần thứ 2 cho khách hàng tại Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Dưới đây là hình ảnh của bức tranh có kích thước (160cm x 230cm) mà khách hàng đã đặt vẽ tại Huyquangallery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyquangallery

may photocopy