Monday, October 14, 2019 - 4:8 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm

Tin Tức

Tranh Đức Mẹ hằng cứu giúp treo ở nhà khách hàng.

 

 Ngày 08/10/2013 Huyquangallery hoàn thiện xong bức tranh Đức Mẹ hằng cứu giúp mà khách hàng đã đặt vẽ. Dưới đây là hình ảnh của bức tranh đã được treo lên tường tại phòng khách mà Huyquangallery nhận được từ phía khách hàng, mời các bạn cùng xem.

 

 

 

 

 

 

Cận cảnh bức tranh.

Huyquangallery

 

 

may photocopy