Wednesday, July 23, 2014 - 14:38 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm
Liên hệ bán hàng

+ cho tôi

 


Share ngay

Facebook +
 
 

Fernando Botero

Fernando Botero - 088

Fernando Botero - 088

Giá bán : Liên hệ 

order

Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh: sơn dầu vẽ trên vải toan.

Kích thước : nhiều kích thước khác nhau.

Tranh gốc của danh họa Fernando Botero sáng tác.
Tranh chép : Kimchunggallery.

Sản phẩm khác