Saturday, December 7, 2019 - 20:57 -  Vietnam (GMT+7)
Danh mục sản phẩm
Thống kê website

Online :159

Pageview :211170

Ivan Nikolaevich Kramskoi

Ivan Kramskoy - 013

Ivan Kramskoy - 013

Giá bán : Liên hệ 

order

Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh: sơn dầu vẽ trên vải toan.

Kích thước : nhiều kích thước khác nhau.

Tranh gốc của danh họa Ivan Kramskoy sáng tác.
Tranh chép : Kimchunggallery.

Sản phẩm khác