Thursday, June 4, 2020 - 17:28 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :71

Pageview :277369

Roy Lichtestein

Roy Lichtestein - 066

Roy Lichtestein - 066

Giá bán : Liên hệ 

order

Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh: sơn dầu vẽ trên vải toan.

Kích thước : nhiều kích thước khác nhau.

Tranh gốc của danh họa Roy Lichtestein sáng tác.
Tranh chép : Kimchunggallery.

Sản phẩm khác