Tuesday, December 1, 2020 - 22:38 -  Vietnam (GMT+7)
Mẫu sản phẩm tham khảo
Thống kê website

Online :45

Pageview :446104

Salvador Dali

Salvador Dali - 037

Salvador Dali - 037

Giá bán : Liên hệ 

order

Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh: sơn dầu vẽ trên vải toan.

Kích thước : nhiều kích thước khác nhau.

Tranh gốc của danh họa Salvador Dali sáng tác.
Tranh chép : Kimchunggallery.

Sản phẩm khác